GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1: HİZMET SAĞLAYICISI: Bundan sonra KINGOFCS olarak anılacaktır.

Ünvan : KINGOFCS Oyun Sunucuları Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : (Firma prosedürleri gereği burada gizlenmiştir)
Telefon : (Firma prosedürleri gereği burada gizlenmiştir)
E-posta : bilgi@kingofcs.com
İnternet Sitesi : www.kingofcs.com

1.2: MÜŞTERİ:

Ünvan : -
Yetkili Kişi : -
Adres : -
Telefon : -
E-posta : -

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin KINGOFCS’ye ait www.kingofcs.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermesi, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz, satış fiyatı KINGOFCS’ye ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kingofcs.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve işlem kayıtları esastır ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda MÜŞTERİ bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Hizmet, KINGOFCS'ye ait sunucu olup , MÜŞTERİ bu sunucu üzerinde kendine ayrılmış olan bölümü ücreti karşılığında kiralayarak kullanacaktır. Bu sunucu bilgisayar HİZMET SAĞLAYICISI’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının MÜŞTERİ’ye teslimatı, www.kingofcs.com internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

MADDE 4: KINGOFCS’NİN SORUMLULUKLARI

4.1: KINGOFCS, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa hizmeti sağlayacaktır.

4.2: KINGOFCS, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri, şifreleri, kontrol panellerini müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur.

4.3: KINGOFCS, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını www.kingofcs.com internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarakda geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır, ek olarak yükletişmiş eklentiler, modlar, modeller ve eklenti kodları gibi konular teknik destek kapsamında değildir.

4.4: KINGOFCS, süreklilik garantisi (Uptime); mücbir sebeplerden, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları dışında bir yıl boyunca %99.8 oranında çalışır ve erişilebilir olacağını taahhüt eder.

MADDE 5: MÜŞTERİ’nin SORUMLULUKLARI

5.1: MÜŞTERİ, kendisine KINGOFCS tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile www.kingofcs.com internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir.

5.2: MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Ödemeler Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.

5.3: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti www.kingofcs.com internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

5.4: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri KINGOFCS’den almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde verilerin yedeklenmesi, saklanması müşteri sorumluluğundadır. Müşterilere ait verilerle ilgili hayal edilebilecek hiçbir sebeple KINGOFCS sorumlu olamaz. Bu konuda KINGOFCS, eğer gerekiyorsa ücreti karşılığında yedekleme hizmeti vererek, sanal kaynağın imajını alır veya yedekleme alanı sağlar.

5.5: MÜŞTERİ, Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle KINGOFCS’nin servislerinde yaşanabilecek sorunlardan KINGOFCS’yi sorumlu tutamaz. Bu tür sorunlar KINGOFCS’nin kontrolünde olmayan problemlerdir.

5.6: Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan eklenti, model ve mod 'ların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan MÜŞTERİ, KINGOFCS'yi hiçbir koşulda sorumlu tutamaz.

5.7: Tüm hizmetlerimizde üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten, görselden yada bilgiden şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı KINGOFCS’nin aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde KINGOFCS’nin uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (Beş) iş günü içersinde nakden ve bir kerede KINGOFCS’nin zararını karşılamak zorundadır.

5.8: MÜŞTERİ'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki yada uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden KINGOFCS sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği yada yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde KINGOFCS'ye sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde KINGOFCS, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.

MADDE 6: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme aksi belirtilmediği sürece bir ödeme zamanı kadardır. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti ödeme zamanı bitmesi ile herhangi bir neden belirtmeden bırakabilir.

MADDE 7: ÜCRET ve ÖDEME

7.1: MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir.

7.2: MÜŞTERİ, son ödemesi geçmiş faturası için e-posta yolu ile 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan MÜŞTERİ’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, 7. Günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmette ait veriler 10 gün boyunca tutularak, 10 gün sonra tamamen silinmektedir.

7.3: MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hayal edilebilecek hiçbir sebeple KINGOFCS’i sorumlu tutamayacaktır.

MADDE 8: FESİH

8.1: MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde www.kingofcs.com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihi geçmemiş olması gerekir.

8.2: MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde olursa olsun bir bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.3: KINGOFCS, müşterilerinin yaptığı aktivitelerden diğer müşterilerine hizmet vermesi etkileniyor ise sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda KINGOFCS, MÜŞTERİ’ye ait tüm verilerin alınabilmesi için gerekli yardımı yapacağını taahhüt eder.

8.4: KINGOFCS’nin sözleşmeyi fesih etmesi, hizmeti durdurması durumunda MÜŞTERİ’ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir.

MADDE 10: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11: YÜRÜRLÜK

KINGOFCS'ye ait www.kingofcs.com internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. KINGOFCS, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

HİZMETİ ALAN (MÜŞTERİ) HİZMET SAĞLAYICI